Oborni Teréz: Bethlen Gábor

           

A Sorsfordítók a magyar történelemben sorozat Bethlen Gáborról szóló részében a nagy fejedelem életéről, uralkodásáról és koráról tudhattok meg mindent. A kötet Bethlen ifjúkorától egészen haláláig követi végig az erdélyi fejedelemség történetét.

A szerző részletesen bemutatja Bethlen ifjúkorának helyszíneit: a marosillyei szülőiházat, a gyulafehérvári fejedelmi palotát, ahol nagyon sokat tanult. Báthory Zsigmond, Bocskai István, Rákóczi Zsigmond majd Báthory Gábor mellett kitanulta a politikai élet tudnivalóit, felkészült a kormányzásra. Így, amikor 1613-ban megválasztották készen állt arra, hogy Erdély fejedelme legyen. Uralkodását Erdély aranykorának is nevezzük, hiszen megszilárdította az országrész politikai helyzetét, gazdasági fejlődés és kulturális virágzás jellemezte időszakát. A kötet szól magyar királlyá választásának eseményeiről, hadjáratairól, házasságairól és emlékezetéről is. A könyv nagy érdeme, hogy sok-sok illusztrációt, fotót és térképet, valamint kronológiát és irodalomajánlót is tartalmaz.

Budapest, Kossuth, 2017.