Madarak és fák napja – Körbirodalom Gyermekkönyvtár

Madarak és fák napja

           

Ezen a napon ünnepeljük egész Európában a madarak és fák napját már 115 esztendeje.

1902-ben, Párizsban egyezményt kötöttek az európai államok a mezőgazdaságban hasznos madarak védelmének érdekében. Hazánkban, még ebben az évben megszervezte Chernel István ornitológus az első madarak és fák napját.

Egy 1906. évi törvény szerint évente egy napot a népiskolákban a tanító arra szenteljen, hogy a tanulókkal a hasznos madaraknak és azok védelmének jelentőségét megismertesse, ahogyan ezt Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletben írta elő. A természetvédelmi törvény 64. § szerint „Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság – különösen az ifjúság – természet védelme iránti elkötelezettségét kell szolgálnia.”

Megünneplésének időpontja változó.

Számtalan madarakról és fákról szóló, érdekes könyvet találhattok a Körbirodalomban!